Jak ustalić cenę dzierżawy gruntu?

Jak ustalić cenę dzierżawy gruntu?

 

Ustalając z inwestorem stawkę, za którą będzie on dzierżawił nasz grunt pod budowę swoich paneli fotowoltaicznych, musimy ustalić z nim także różne szczegóły dotyczące waloryzacji tej stawki, które nie może być stała, lecz na przestrzeni kolejnych lat musi stale rosnąć, aby zaspokajać nasze zapotrzebowanie na różne dobra i gwarantować nam zysk.

Grunt powinien być dzierżawiony po rynkowych cenach

dzierżawa gruntu pod farmy fotowoltaiczne cenaOd tego co zarobimy dzierżawiąc grunt, musimy zapłacić odpowiedni podatek dochodowy. Zaliczać będzie się to więc do naszej sumy dochodów w skali roku. Musimy uważać, aby nie przekroczyć kolejnych progów podatkowych, jeżeli nie chcemy redukować swoich dochodów na rzecz państwa. Znacznie tracą na tym osoby bogatsze. Nie musimy jednak przejmować się tym, jeżeli nie wykazujemy innych dochodów, a nasz skrawek ziemi nie jest szczególnie duży. Inwestorzy mogą być zainteresowani terenami, które obejmują przynajmniej obszar jednego hektara, jednak zwykle interesować ich będzie też obszar znacznie większy. W takiej sytuacji okazać się może, że będziemy mogli znacznie zarobić, nie wykonując przy tym żadnej pracy. jeżeli interesuje nas dzierżawa gruntu pod farmy fotowoltaiczne cena powinna być ustalona indywidualnie z inwestorem. W ten sposób uda się nam dosyć do porozumienia, które usatysfakcjonuje zarówno inwestora, jaki posiadacza ziemi. To będzie skutkowało długotrwałą i owocną współpracą.

Najlepsza współpraca to taka, z której wszyscy czerpią wyraźne korzyści. Będziemy dzięki temu mogli poradzić sobie z energetycznymi wyzwaniami naszych czasów, gdyż instalacje fotowoltaiczne pozwalają na redukcje zapotrzebowania na energię elektryczną z elektrowni węglowych oraz na import energii elektrycznej z innych krajów, szczególnie tych posiadających atom.

 

Komentarze są wyłączone.