Kapitał fizyczny ważny dla organizacji – oświetlenie przemysłowe

Kapitał fizyczny ważny dla organizacji – oświetlenie przemysłowe

Rozwój zasobów ludzkich i wzrost wartości organizacji są połączone pojęciem, jakim jest kapitał intelektualny. Można o nim mówić jako aktywach niematerialnych, które obecnie prawie we wszystkich organizacjach przewyższają wartość aktywów materialnych.

 

Oświetlenie przemysłowe – rzućmy na to trochę światła

 

oświetlenie przemsłoweSzkolenie ludzi i ich kapitału intelektualnego wielu z przedsiębiorców przeprowadza w salach, których wielu z pracowników nigdy nie widziało na oczy w swojej firmie – klimatyzacja, najnowocześniejszy sprzęt, odpowiednie oświetlenie przemysłowe. Dla najlepszych pracowników pracodawca jest w stanie dać to, co najlepsze. Kapitał intelektualny to wiedza, stwarzająca możliwości przetwarzania różnych materiałów i czynienia ich bardziej wartościowymi. Wiedza natomiast staje się kapitałem intelektualnym dopiero, gdy znajdzie się po stronie aktywów firmy. Podstawą kapitału intelektualnego jest rozwój przedsiębiorstwa uwzględniając miejsce i rolę człowieka, jego wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie. Kapitał wiedzy stanowi wartość, jaką klient jest skłonny zapłacić powyżej kosztów produkcji i sprzedaży produktu. Dzięki temu kapitał intelektualny można podzielić na: kapitał ludzki obejmujący wszystkie umiejętności, wiedzę i doświadczenie pracowników danej firmy czy organizacji. Przejawia się to w pomysłowości, otwartości i innowacyjności pracowników oraz w ich wewnętrznym umotywowaniem oraz umiejętnością przystosowywania się do zmian. Kapitał ludzki jest warunkiem i podstawą do innowacyjnych działań w organizacji. Kwalifikacje pracowników pozwalają na prawidłową analizę i identyfikację otoczenia oraz na wybór właściwego kierunku poszukiwań nowych rozwiązań.

Kapitał ludzki potrafiący wyzwalać dużą ilość oryginalnych pomysłów, dostrzegający problemy i ukierunkowany na ich rozwiązanie na niskim poziomie konformizmu pozwala na zerwanie z rutyną i utartymi wzorcami postępowań, a także na znalezienie innych i znacznie urozmaiconych rozwiązań, lepszych od dotychczasowych. Szkolenie kapitału jest bardzo ważne dla wielu strategicznych przedsiębiorców.

Komentarze są wyłączone.