Parametry elektryczne w sieciach zasilających

Parametry elektryczne w sieciach zasilających

 

W sieci elektroenergetycznej w każdej chwili zachodzą procesy, które mogą skutkować zmianą jej parametrów. Dotyczy to w szczególności włączania czy wyłączania dużych odbiorników mocy. To z kolei może skutkować obniżaniem lub podwyższaniem wartości napięcia zasilającego. Oprócz tego może mieć wpływ na przebieg napięcia zasilającego.

Analiza wielkości elektrycznych

analizatory parametrów sieciWynika to z charakterystyki urządzenia, które może mieć charakter pojemnościowy, indukcyjny lub mieszany. W zależności od tego zmienia się współczynnik mocy, który określa stosunek energii czynnej do biernej. Energia czynna jest wykorzystywana do pracy urządzenia, energia bierna jest pożytkowana na przemagnesowanie rdzeni transformatorów i innych tego typu procesów. Energia bierna jest niezbędna do działania urządzeń jednak powinna być ona wytwarzana w miejscach jej zapotrzebowania. Właśnie dlatego współczynnik mocy powinien być jak najbardziej zbliżony do jedności. Żeby panować nad tym co się dzieje warto stosować analizatory parametrów sieci, które umożliwiają pomiar wielu wielkości w czasie rzeczywistym. Oprócz tego mierniki pozwalają często na zapis i archiwizację danych. Jest to bardzo ważne pod kątem analizy oraz wyciągania wniosków, które często są ważne pod kątem przyszłych działań takich jak modernizacja czy wymiana maszyn.

Do podstawowych zagadnień określających jakość energii elektrycznej zaliczyć można między innymi: zapady, zaniki czy wahania napięcia zasilającego, współczynnik migotania światła, zawartość wyższych harmonicznych, asymetrię napięcia zasilającego czy jego przebieg. Jak widać jest wiele parametrów, które należy kontrolować. W związku z tym zarządcy obiektów przemysłowych stosują do tego celu rozbudowane analizatory, które dostarczają szerokie spektrum możliwości.

 

Komentarze są wyłączone.