Rynek usług psychoterapeutycznych

Rynek usług psychoterapeutycznych

Problemy psychiczne we współczesnych społeczeństwach są bardzo powszechne i częstotliwość ich występowania ma niestety znaczną tendencję wzrostową. Jest bardzo wiele przyczyn tego stanu rzeczy. Ogólnie można powiedzieć, że skokowo zwiększający się dynamizm rozwoju naszej cywilizacji nie jest i nigdy nie może być bez kosztowy. Starsze osoby doświadczone życiowo mawiają, że za wszystko trzeba zapłacić.

Problemy psychiczne pacjentów

leczenie nerwicy krakówZ powyższego wynika wiele konsekwencji. Zwiększający się stale liniowo rynek usług konsultacji psychologicznych. Mnogość podmiotów świadczących tego typu pomoc. Oczywiście trzeba zauważyć, że dostępność powyższych w naszym kraju jest rozłożona nierównomiernie. Dominują co jasne ośrodki wielkich aglomeracji miejskich takich jak Warszawa, Kraków, Łódź czy Poznań. Trochę gorzej lub znacznie gorzej jest w mniejszych miejscowościach. Ale tak się dzieje naturalnie z większością dziedzin naszej aktywności społecznej. Poza tym tam gdzie występują duże skupiska ludzi tam następuje nagromadzenie wszelkiego typu problemów w tym i problemów psychicznych wśród ich mieszkańców. Dlatego gabinety w tych miejscowościach powstają niemalże jak grzyby po deszczu. Zajmują się leczeniem przede wszystkim najczęściej występujących schorzeń o podłożu psychicznym. Czyli wszelkiego rodzaju stanów depresyjnych o różnym stopniu nasilenia i o różnym podłożu. Poza tym, częstymi nerwicami także o różnych podstawach, które jednak są zawsze ściśle związane ze stanami lękowymi różnego nasilenia.

Do tego dochodzi cały wachlarz terapii wszelkiego rodzaju uzależnień prowadzonych przede wszystkim grupowo w wyspecjalizowanych gabinetach i ośrodkach do tego przystosowanych. Wspomniane powyżej duże ośrodki jak Kraków czy Warszawa mają dodatkową przewagę nad innymi miejscami w naszym kraju. Znakomicie wyszkoloną na miejscu kadrę psychoterapeutów.

Źródło www.adintra.pl

Komentarze są wyłączone.