Systematyczne wzorcowanie i naprawa mierników

Systematyczne wzorcowanie i naprawa mierników

 

Wszelkie urządzenia służące do pomiarów należy cyklicznie kalibrować, aby wartości wskazywane przez nie były dokładne i prawidłowe. W tym celu wysyła się urządzenia do specjalnego laboratorium, które dokonuje wzorcowania. Jest to bardzo ważna czynność i jest niezbędna do prawidłowego działania urządzeń.

Po co wykonuje się wzorcowanie mierników?

naprawa i wzorcowanie miernikówStosowane mierniki elektryczne muszą wskazywać odpowiednie wartości, aby były bezpieczne. Błędnie wskazywane dane mogą doprowadzić do tragedii. Aby mieć pewność, że mierniki działają poprawnie należy wykonywać wzorcowanie, które polega na tym, że ich parametry zostają porównane z parametrami kalibratora. Po wykonaniu wzorcowania wystawiany jest specjalny certyfikat, który świadczy o prawidłowym działaniu. Taki certyfikat stanowi zabezpieczenie, dla firm, które zawodowo zajmują się wykonywaniem pomiarów. Urządzenia, które mają zostać poddane wzorcowaniu zostają wysyłane do specjalnego certyfikowanego laboratorium, które ma stosowne uprawnienia do wzorcowania mierników. Naprawa i wzorcowanie mierników musi być wykonywana tak długo, jak długo urządzenie będzie użytkowane. Tego rodzaju czynności muszą być starannie udokumentowane. Częstotliwość wzorcowania uzależniona jest od rodzaju miernika oraz warunków w jakich się znajduje oraz to, jak bardzo jest on eksploatowany. Jeśli okaże się, że miernik wykazuje błędy należy niezwłocznie poddać go badaniu, ponieważ niedopuszczalne jest jego dalsze stosowanie.

Autoryzowane potwierdzenie wiarogodności pomiarów jest wymagane przez systemy zarządzania jakością. Wartościowanie mierników, zwane również kalibracją jest jednym z etapów legalizacji urządzenia pomiarowego. Wzorcowanie należy wykonywać regularnie, a częstotliwość zależy od rodzaju danego urządzenia.

 

Komentarze są wyłączone.